Kvinderne fra Thy – værd at læse

Maria Hellebergs nye roman om hendes oldemor og mormors liv i Thy starter lidt langsomt, men tager pludselig fart og river en med. Især da vi når til mormor Marie Dusines liv, da hun flytter hjemmefra.

Kvinderne fra Thy

Maria Hellebergs roman om hendes forkvinder har nogle tidstypiske træk, der gør bogen læseværdig. Vi følger den store udvikling, hvor kvinder begynder at få en uddannelse, købstaden Thisted udvikler sig med nye butikker og industri, rejser til København bliver muligt og ikke mindst den grumme kamp mellem indre mission og grundtvigianerne.

Men også hvor afhængig kvinder var af andre – selvom Maria Hellebergs oldemor Mariane formår at ernære sig som jordemor.

Som Thybo er det dejligt at kunne følge stedkendt med i lokaliteterne undervejs: Vandet Sø, Klitmøller, Hansted og Thisted. Det giver en ekstra læseoplevelse, men vi bliver også krævende. For hvor ligger de to gårde “Søgård” og “Bjerregård” egentlig? Og var “Søgård” en herregård? – der er ikke ret mange herregårde i Thy! Kan det mon passe, at morfaren tager mormoren alene med sig i hestevogn til den smukke Fosdal – over 70 km væk, inden de er gift?

En anden anke er, at det er svært at hitte rede i, hvor vi er tidsmæssigt. Det ville være en stor hjælp, hvis der stod årstidsangivelser ved starten af hvert kapitel. Desuden mangler jeg en kapiteloversigt ved bogens start, da det er svært af danne sig et overblik over bogen, samt et kort over placeringen af de forskellige lokaliteter i Thy.

Undervejs opdager jeg, at Maria Helleberg og jeg deler noget fælles fra fortiden. Maria Hellebergs tipoldefar spillede en stor gård væk ved Ranum, og hendes oldemor blev derfor gift væk til en ukendt mand i Thy. Min oldefar spillede en stor gård væk ved Ringkøbing, og hans datter, min mormor, blev sendt til Thy hos nogle fjerne slægtninger, da hendes mor døde i barselseng.

Måske kan du også finde fællestræk med din families historie?

Bogen slutter lidt brat og lægger op til en fortsættelse, der kommer til at hedde “Søstrene fra Thy”- i følge et interview med Maria Helleberg i Kristeligt Dagblad den 12.11.2016.

Maria Helleberg: Kvinderne fra Thy. 381 sider. Forlaget Samleren.

Anmeldt af Marie Kielsgaard.